Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Технолоджіз"


 
Мнею Меню    

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  15.05.2013р. відомості про зміну складу посадових осіб емітента


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості :

Приватне акціонерне товариство «Менеджмент Технолоджіз», організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32987822; місцезнаходження емітента 49000,                            м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 3739799; електронна поштова адреса емітента: mt@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: mt.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб

2. Текст повідомлення:

   Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства  «Менеджмент Технолоджіз» (далі - Товариство) від 15.05.2013р. оформлено наступне: 1. У зв’язку з необхідністю приведення кількісного складу Наглядової ради Товариства у відповідність до статуту Товариства припинити з 15.05.2013р. повноваження Наглядової Ради Товариства в особі Голови Наглядової ради Антонова Сергія Михайловича (паспорт АК №044920 виданий 20.02.1998р. Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області), на  якого були покладені повноваження Наглядової ради Товариства строком на три роки. Антонов С.М. перебував на посаді 3 роки 6 місяців.

2. Обрати  з 15.05.2013р. строком на три роки Наглядову раду Товариства у новому складі у кількості трьох осіб

Член Наглядової ради – Антонов Сергій Михайлович (паспорт АК №044920 виданий 20.02.1998р. Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області). Протягом своєї діяльності обіймав посади голови правління, директора, голови товариства, президента, голови Наглядової ради.

Член Наглядової ради – Руденко Тетяна Миколаївна (паспорт серії АК №390205 виданий  Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області). Протягом своєї діяльності обіймала посади оператор комп’ютерного набору,  бухгалтера, головного бухгалтера;

Член Наглядової ради – Таранова Оксана Юріївна (паспорт АМ № 940261 виданий 05.04.2002 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області). Таранова О.Ю. протягом своєї діяльності обіймала посади помічника керівника з договірної роботи, начальника відділу по роботі із споживачами, фахівця відділу, начальника відділу реєстраторської діяльності.

Всі зазначені вище особи частками в статутному капіталі (акціями) Товариства не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПрАТ «Менеджмент Технолоджіз»                                                   Фещенко Н.А.

                                                                                                                                16.05.2013р.