Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Технолоджіз"


 
Мнею Меню    

Розкриття інформації  next  Спростування особливої інформації


Приватне акціонерне товариство «Менеджмент Технолоджіз» (далі-Товариство) повідомляє, що Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства  «Менеджмент Технолоджіз» (далі - Товариство) від 16.05.2013р. у зв’язку із необхідністю внесення змін до Рішення про приватне розміщення акцій та Проспекту емісії акцій ПрАТ «Менеджмент Технолоджіз» скасовано рішення одноособового акціонера Товариства від 15.04.2013 року.

У зв’язку з вищевикладеним, особливу інформацію відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу розміщену у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази Комісії 15.04.2013р., та опублікованої у офіційному друкованому виданні Комісії «Відомості НКЦПФР» від 17.04.2013р. №74 вважати спростованою.

         Директор ПрАТ «Менеджмент Технолоджіз»                                            Н.А. Фещенко

                                                                                                                                    17.05.2013р