Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Технолоджіз"


 
Мнею Меню    

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2014р. зміна 10%


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості :

Приватне акціонерне товариство «Менеджмент Технолоджіз», код за ЄДРПОУ емітента 32987822; місцезнаходження 49000,  м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс: (056) 3739799; електронна поштова адреса емітента: mt@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: mt.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення:

Приватне акціонерне товариство «Менеджмент Технолоджіз» (далі – Товариство) повідомляє, що 20.01.2014р. від центрального депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» був отриманий реєстр власників цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Біржова група Перспектива» (стара назва – Приватне акціонерне товариство «Дом Інвест») (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, ЄДРПОУ 34497042), складав 3 000000000 (три мільярди) штук, що становив 100% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням змін пакет власника акцій ПАТ «БГП» складає  570000000 (п’ятсот сімдесят мільйонів) штук простих іменних акцій, що становить 19% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства «фізичної особи» становив 0% голосуючих акцій Товариства.  З урахуванням змін, пакет власника «фізичної особи» складає 1 000 000 000 (один мільярд) штук простих іменних акцій, що становить 33,3333% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПрАТ «Менеджмент Технолоджіз»                                                   Фещенко Н.А.