Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Технолоджіз"


 
Мнею Меню    

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  15.04.2014р. зміна посадових осіб


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості :

Приватне акціонерне товариство «Менеджмент Технолоджіз», код за ЄДРПОУ емітента 32987822; місцезнаходження 49000,  м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс: (056) 3739799; електронна поштова адреса емітента: mt@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: mt.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:

Відповідно до протоколу чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Менеджмент Технолоджіз» (далі-Товариство) від 11.04.2014р. б/н прийнято наступні рішення: 1. У зв’язку із поданням заяви Руденко Т.М. про складання її повноважень як члена Наглядової Ради  припинити повноваження членів Наглядової Ради у попередньому складі Член (Голова) Наглядової Ради Антонов Сергій Михайлович (паспорт АК №044920 виданий 20.02.1998р. Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області), перебував на даній посаді 4 роки 5 місяців. Член Наглядової Ради Таранова Оксана Юріївна (паспорт АМ940261, виданий 05.04.2002р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), перебувала на даній посаді  10 місяців. Член Наглядової Ради Руденко Тетяна Миколаївна (паспорт серії АК №390205 виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 16.11.1998р.), перебувала на даній посаді  10 місяців. 2. Обрати строком на три роки Наглядову Раду в новому складі у кількості 3 осіб: Член Наглядової Ради Антонов Сергій Михайлович (паспорт АК №044920 виданий 20.02.1998р. Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області), протягом останніх 5 років обіймав посади президента Асоціації «РФС», голови Наглядової ради ПрАТ «МТ». Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 11.04.2014р. Головою Наглядової ради  обрано Антонова С.М. на строк дії повноважень НР. Член Наглядової ради Таранова Оксана Юріївна (паспорт АМ940261, виданий 05.04.2002р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), протягом останніх 5 років обіймала посади начальника відділу реєстраторської діяльності, провідного фахівця ЗАТ «Юніверсал Сек’юрітіз», провідного фахівця ПрАТ «ЮК «Правозахист Інвест».  Член Наглядової ради Глазунова Олена Євгеніївна (паспорт АК479680, виданий Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, 31.03.1999 року), протягом останніх 5 років займала посади  заступника начальнику відділу Павлоградського механічного заводу ДПВО «Південний машинобудівний завод», начальника відділу торгівлі ТБ «Перспектива-Коммодіті», директора ПАТ «БГП» (сумісн.). 3. У зв’язку із закінченням терміну повноважень Ревізора Товариства Донця Сергія Михайловича (паспорт АЕ349360, виданий 04.06.1996р. Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) припинити повноваження Ревізора Товариства Донця С.М. Перебував на даній посаді 3 роки 4. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати строком на 3 роки Ревізором Донця Сергія Михайловича (паспорт АЕ349360, виданий 04.06.1996р. Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), протягом останніх 5 років обіймав посади головного бухгалтера, економіста відділу з обслуговування інвестиційних фондів ПрАТ КУА «Академія Інвестментс». Всі зазначені вище особи  акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини не мають.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПрАТ «Менеджмент Технолоджіз»                                                   Фещенко Н.А.