Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Технолоджіз"


 
Мнею Меню    

Розкриття інформації  next  Тарифи депозитарної установи ПрАТ "МТ", які діють з 01.06.2017р.


 

 

 

 

Додаток  №1 до Договору про обслуговування рахунку в ЦП

________  від ______201  р.

Тарифи депозитарної установи   ПрАТ "МТ"  для  фізичних осіб

 

                      Назва послуги

Вартість, грн. /%

Термін  оплати

1

 Адміністративні операції:

 

 

1.1.

Відкриття рахунку у ЦП 

 100,00 грн.

100 % передплати

1.2.

Внесення змін до рахунку у ЦП

     50,00 грн.

100 % передплати

1.3.

Закриття рахунку у ЦП

    100,00 грн.

100 % передплати

2.

Облікові операції:

 

 

2.1.

Зарахування ЦП, прав на ЦП на рахунок у ЦП          

  0,06)% вiд  номінальної вартостi ЦП(але не менш  100,00 грн. та не більше320,00 грн.)

протягом 3 робочих днів по закінченні операції    

2.2.

Списання ЦП, прав на ЦП з рахунку у ЦП                                   

0,06)% вiд  номінальної вартостi ЦП(але не менш  100,00 грн. та не більше320,00 грн.)

протягом 3 робочих днів по закінченні операції    

2.3.

Переказ ЦП, прав на ЦП між рахунками у ЦП            

0,06)% вiд  номінальної вартостi ЦП(але не менш  100,00 грн. та не більше320,00 грн.)

протягом 3 робочих днів по закінченні операції    

2.4.

Обтяження або зняття обтяжень ЦП, прав на ЦП зобов'язаннями (включаючи заставу, блокування ЦП)

0,05 % вiд  номінальної вартостi ЦП (але не менш 100,00  грн. та не більше 300,00 грн. за операцію)

100 % передплати

2.5.

Облікові операції  з ЦП, які обліковуються в НБУ

20,00+ вартість послуг Депозитарія**

100 % передплати

3.

Облікові операції за підсумками угод, укладених на Організаторі Торгівлі:

3.1.

Зарахування ЦП, прав на ЦП на рахунок у ЦП          

50,00 грн.

протягом 3 робочих днів по закінченні операції    

3.2.

Списання ЦП, прав на ЦП з рахунку у ЦП                                   

50,00 грн.

протягом 3 робочих днів по закінченні операції    

3.3.

Переказ ЦП, прав на ЦП між рахунками у ЦП            

50,00 грн.

протягом 3 робочих днів по закінченні операції    

3.4.

Обтяження або зняття обтяжень по ЦП, прав на ЦП  (блокування)

50,00 грн.

100 % передплати

3.5

Зберігання ЦП для забезпечення розрахунків за право чинами щодо ЦП за принципом «поставка проти оплати»

50,00 + 170 грн, якщо .номінальна вартість цінних паперів, що блокуються до 10 000000 грн. 

+ 340 грн., якщо .номінальна вартість цінних паперів, що блокуються 10 000001  –20 000000 грн.

+ 510 грн , якщо .номінальна вартість цінних паперів, що блокуються  20 000001 грн. і більше.

 

 

За місяць

4

Інформаційні операції:

 

 

4.1.

Видача періодичної виписки з рахунку у ЦП :

 

 

4.1.1.

інші типи виписок

  50,00

100 % передплати

4.1.2.

за запитом депонента

  50,00

100 % передплати

4.2.

Видача звiтiв Депоненту за проведення операцiй по рахунку  у ЦП (за аркуш)

 

 

4.2.1

інші типи звітів

  50,00

100 % передплати

4.2.2.

за запитом депонента

  50,00

100 % передплати

5

Виконання корпоративних операцій емітента:

5.1.

Отримання доходiв за ЦП та перерахування їх на грошовий рахунок Депонента

0,1 %  від отриманої суми + вартість банківських послуг по переказу грошових коштів

протягом 3 робочих днів з моменту перерахування доходів на рахунок Депонента    

6

Інші операції:

6.1.

Абонентська плата за обслуговування рахунку в цінних паперах Депозитарної установи внаслідок продовження  операційного дня депозитарію

1100,00 грн  за одну годину

протягом 3 робочих днів по закінченні операції    

6.2.

Абонентська плата (за місяць)

50,00 грн.

до 10-го числа наступного місяця

             

 

**  Вартість послуг Депозитарія розраховується згідно з тарифами Депозитарія до депозитарного договору

 

 

 

 

Додаток  №1 до Договору про обслуговування рахунку в ЦП

      №.            від

Тарифи депозитарної установи   ПрАТ "МТ"  для  юридичних осіб

 

                      Назва послуги

Вартість, грн. /%

Термін  оплати

1

 Адміністративні операції:

 

 

1.1.

Відкриття рахунку у ЦП 

100,00 грн.

100 % передплати

1.2.

Внесення змін до рахунку у ЦП

   50,00 грн.   

100 % передплати

1.3.

Закриття рахунку у ЦП

100,00 грн.

100 % передплати

2.

Облікові операції:

 

 

2.1.

Зарахування ЦП, прав на ЦП на рахунок у ЦП          

  0,06)% вiд  номінальної вартостi ЦП(але не менш  100,00 грн. та не більше320,00 грн.)

протягом 3 робочих днів по закінченні операції    

2.2.

Списання ЦП, прав на ЦП з рахунку у ЦП                                   

0,06)% вiд  номінальної вартостi ЦП(але не менш  100,00 грн. та не більше320,00 грн.)

протягом 3 робочих днів по закінченні операції    

2.3.

Переказ ЦП, прав на ЦП між рахунками у ЦП            

0,06)% вiд  номінальної вартостi ЦП(але не менш  100,00 грн. та не більше320,00 грн.)

протягом 3 робочих днів по закінченні операції    

2.4.

Обтяження або зняття обтяжень ЦП, прав на ЦП зобов'язаннями (включаючи заставу, блокування ЦП)

0,05 % вiд  номінальної вартостi ЦП (але не менш 100,00  грн. та не більше 300,00 грн. за операцію)

100 % передплати

3.

Облікові операції за підсумками угод, укладених на Організаторі Торгівлі:

3.1.

Зарахування ЦП, прав на ЦП на рахунок у ЦП          

50,00 грн.

протягом 3 робочих днів по закінченні операції    

3.2.

Списання ЦП, прав на ЦП з рахунку у ЦП                                   

50,00 грн.

протягом 3 робочих днів по закінченні операції    

3.3.

Переказ ЦП, прав на ЦП між рахунками у ЦП            

50,00 грн.

протягом 3 робочих днів по закінченні операції    

3.4.

Обтяження або зняття обтяжень по ЦП, прав на ЦП  (блокування)

50,00 грн.

100 % передплати

3.5

Зберігання ЦП для забезпечення розрахунків за право чинами щодо ЦП за принципом «поставка проти оплати»

50,00 + 170 грн, якщо .номінальна вартість цінних паперів, що блокуються до 10 000000 грн. 

+ 340 грн., якщо .номінальна вартість цінних паперів, що блокуються 10 000001  –20 000000 грн.

+ 510 грн , якщо .номінальна вартість цінних паперів, що блокуються  20 000001 грн. і більше.

 

 

За місяць

4

Інформаційні операції:

 

 

4.1.

Видача періодичної виписки з рахунку у ЦП :

 

 

4.1.1.

інші типи виписок

50,00

100 % передплати

4.1.2.

за запитом депонента

50,00

100 % передплати

4.2.

Видача звiтiв Депоненту за проведення операцiй по рахунку  у ЦП (за аркуш)

 

 

4.2.1

інші типи звітів

50,00

100 % передплати

4.2.2.

за запитом депонента

50,00

100 % передплати

5

Виконання корпоративних операцій емітента:

5.1.

Отримання доходiв за ЦП та перерахування їх на грошовий рахунок Депонента

0,1 %  від отриманої суми + вартість банківських послуг по переказу грошових коштів

протягом 3 робочих днів з моменту перерахування доходів на рахунок Депонента    

6

Інші операції:

6.1.

Абонентська плата за обслуговування рахунку в цінних паперах депозитарної установи внаслідок продовження  операційного дня депозитарію

  1100,00 грн  за одну годину

протягом 3 робочих днів по закінченні операції    

6.2.

Абонентська плата (за місяць)

50,00 грн.

до 10-го числа наступного місяця