Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Технолоджіз"


 
Мнею Меню    

Розкриття інформації  next  До відома депонентів ПрАТ «МТ»


     Для  приведення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Договір) у відповідність до Рішення Національної  комісії  з цінних паперів та фондового ринку, від 07.03.2017,  № 148 "Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України"  вам необхідно  ознайомитись та підписати  додаткову угоду щодо внесення необхідних змін до Договору за місцезнаходженням  ПрАТ «МТ»  (м. Дніпро, вул. Воскресенська, 30).