Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Технолоджіз"


 
Мнею Меню    

Розкриття інформації  next  Тарифи депозитарної установи ТОВ "МТ", які діють з 22.01.2018р.


 

 

 

Додаток  №1 до Договору про обслуговування рахунку в ЦП

№.            від

Тарифи депозитарної установи   ТОВ "МТ" 

 

                      Назва послуги

Вартість, грн. /%

Термін  оплати

1

 Адміністративні операції:

 

 

1.1.

Відкриття рахунку у ЦП 

100,00 грн.

100 % передплати

1.2.

Внесення змін до рахунку у ЦП

   50,00 грн.

100 % передплати

1.3.

Закриття рахунку у ЦП

100,00 грн.

100 % передплати

2.

Облікові операції:

 

 

2.1.

Зарахування ЦП, прав на ЦП на рахунок у ЦП          

  0,06)% вiд  номінальної вартостi ЦП(але не менш  100,00 грн. та не більше320,00 грн.)

протягом 3 робочих днів по закінченні операції    

2.2.

Списання ЦП, прав на ЦП з рахунку у ЦП                                   

0,06)% вiд  номінальної вартостi ЦП(але не менш  100,00 грн. та не більше320,00 грн.)

протягом 3 робочих днів по закінченні операції    

2.3.

Переказ ЦП, прав на ЦП між рахунками у ЦП            

0,06)% вiд  номінальної вартостi ЦП(але не менш  100,00 грн. та не більше320,00 грн.)

протягом 3 робочих днів по закінченні операції    

2.4.

Обтяження або зняття обтяжень ЦП, прав на ЦП зобов'язаннями (включаючи заставу, блокування ЦП)

0,05 % вiд  номінальної вартостi ЦП (але не менш 100,00  грн. та не більше 300,00 грн. за операцію)

100 % передплати

2.5

Обслуговування розрахунків у цінних паперах, облік яких веде НБУ,  укладених поза фондовою біржею

350,00 грн. (1 операція)

100 % передплати

2.6

Виконання облікових операцій із цінними паперами в процесі розміщення, погашення, конвертації, здійснення виплати доходів за цінними паперами, облік яких веде НБУ

200,00  грн. (1 операція)

100 % передплати

2.7

Зберігання цінних паперів , облік яких веде НБУ,   на рахунку в цінних паперах

100,00+0,00034 % від середньої номінально- амортизаційної вартості цінних паперів за розрахунковий період

до 10-го числа наступного місяця

2.8

Обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами

Додаткова угода

до 10-го числа наступного місяця

3.

Облікові операції за підсумками угод, укладених на Організаторі Торгівлі:

3.1.

Зарахування ЦП, прав на ЦП на рахунок у ЦП          

50,00 грн.

протягом 3 робочих днів по закінченні операції    

3.2.

Списання ЦП, прав на ЦП з рахунку у ЦП                                   

50,00 грн.

протягом 3 робочих днів по закінченні операції    

3.3.

Переказ ЦП, прав на ЦП між рахунками у ЦП            

50,00 грн.

протягом 3 робочих днів по закінченні операції    

3.4.

Обтяження або зняття обтяжень по ЦП, прав на ЦП  (блокування)

50,00 грн.

100 % передплати

3.5

Зберігання ЦП для забезпечення розрахунків за право чинами щодо ЦП за принципом «поставка проти оплати»

50,00 + 170грн, якщо .номінальна вартість цінних паперів, що блокуються до 10 000000 грн.

+ 340грн., якщо .номінальна вартість цінних паперів, що блокуються 10 000001 –20 000000 грн.

+ 510 грн , якщо .номінальна вартість цінних паперів, що блокуються  20 000001 грн. і більше.

За місяць

4

Інформаційні операції:

 

 

4.1.

Видача періодичної виписки з рахунку у ЦП :

 

 

4.1.1.

інші типи виписок

50,00

100 % передплати

4.1.2.

за запитом депонента

50,00

100 % передплати

4.2.

Видача звiтiв Депоненту за проведення операцiй по рахунку  у ЦП (за аркуш)

 

 

4.2.1

інші типи звітів

50,00

100 % передплати

4.2.2.

за запитом депонента

50,00

100 % передплати

5

Виконання корпоративних операцій емітента:

5.1.

Отримання доходiв за ЦП та перерахування їх на грошовий рахунок Депонента

0,1 %  від отриманої суми + вартість банківських послуг по переказу грошових коштів

протягом 3 робочих днів з моменту перерахування доходів на рахунок Депонента    

6

Інші операції:

6.1.

Абонентська плата за обслуговування рахунку в цінних паперах депозитарної установи внаслідок продовження  операційного дня депозитарію

  1100,00 грн  за одну годину

протягом 3 робочих днів по закінченні операції    

6.2.

Абонентська плата (за місяць)

50,00 грн.

до 10-го числа наступного місяця

7.3

Зберігання (облік) цінних паперів, розміщених за межами України

100,00 грн +  0,0003 %від середньої номінальної вартості цінних паперів за 0,0003 % розрахунковий період

до 10-го числа наступного місяця

7.4

Обслуговування грошових розрахунків щодо державних цінних паперів, розміщених за межами України

150,00 грн +  15 EUR*   за 1 розпорядження

до 10-го числа наступного місяця

 

 

 

 

             

 

7

Операцї  з з державними цінними паперами, розміщеними за межами України:

7.1.

Проведення облікових операцій

 100,00 грн +  10 EUR*   за 1 розпорядження

100 % передплати

7.2.

Надання інформаційних повідомлень щодо цінних паперів

50,00 грн.+ +  1  EUR*   за 1 повідомлення

100   передплати

 

·                 Оплата за послугами (операціями), здійснюється в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком України на дату складання акта виконаних робіт (акта про надання послуг) або рахунку.

                                                                                                                                                                                   

          Від Депозитарної установи:                                                                                Від Депонента:

                                                                                                                                             

          _________________________ М.А. Каменська                                   ________________   П.І.Б.                                       

          М.П.                                                                                                                           М.П